Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Board

D. D. A. Contacts

Sr.No. Name of Division Name of DD (A/M) STD Tel. No. Mobile No. CUG
1 Meerut Shri Narendra Kumar Malik 0121 2763268 9634949551 8765957082
2 Agra Shri Birendra Yadav 0562 2642537 9458004756 8765957084
3 Jhansi Shri Sobran Singh 0510 2441294 9454416317 8765973656
4 Allahabad Shri Girija Shankar Singh 0532 2560025 9792701545 8765957093
5 Varanasi Dr. Himanshu Shekhar Tripathi 0542 2581551 9839538178 8765957095
6 Gorakhpur Shri K. K. Singh 0542 2502849 9415424139 8765957097
7 Lucknow Smt. Manju Mishra 0522 2720325 9415109287 8765957088
8 Bareilly Shri. Shiv Pujan Yadav 0581 2315640 9415759776 8765957087
9 Moradabad Shri Mool Chand Gangwar 0591 2450244 9568808222 8765957086
10 Kanpur Nagar Dr Amit Yadav 0512 2626230 9415545465 8765957096
11 Faizabad Shri Shiv Mangal Singh Chandel 05278 246164 9415253640 8765957094
12 Azamgarh Shri. Amitabh 05462 260521 9451626274 9765957090
13 Mirzapur Dr. Himanshu Shekhar Tripathi 5442 245313 9839538178 8765956945
14 Saharanpur Shri Rajeev Srivastava 0132 2659835 9415424139 8765957082
15 Basti Shri Kailash Bhargava 5542 242198 9415463501 8765957091
16 Aligarh Shri Samarnath Yadav 0571 2762211 9415108613 8765957085

Displaying 1-16 of 16 Records